Kategorie

Producenci

Newsletter

USZKODZENIE PRZESYŁKI:

 

1. Postępowanie w przypadku dostarczenia przesyłki, której opakowanie lub zawarte w nim towary noszą ślady uszkodzeń mechanicznych:

-  opakowanie jest uszkodzone (istnieje uzasadniona obawa, że uszkodzeniu uległ również towar wewnątrz opakowania) - Odbiorca nie powinien odbierać przesyłki, a na Liście Przewozowym należy dopisać adnotację o uszkodzeniu opakowania,

-  opakowanie nosi ślady nieznacznego uszkodzenia - Odbiorca powinien umieścić odpowiednią adnotację na temat stanu opakowania na Liście Przewozowym podczas jego podpisywania. Nie wpisanie adnotacji uznawane jest jako odbiór przesyłki bez zastrzeżeń.

2. W przypadku gdy dostarczony towar posiada uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie transportu, ale widoczne dopiero po otwarciu przesyłki, należy niezwłocznie poinformować telefonicznie o tym fakcie Sprzedającego, który przyjął zamówienie (w dniu dostarczenia przesyłki). Jeżeli przesyłka była dostarczona po godzinie 16.00, taka informacja powinna być podana następnego dnia roboczego do godziny 12.00. Po tym czasie firma zastrzega sobie prawo do nie uwzględnienia jakichkolwiek roszczeń dotyczących uszkodzeń mechanicznych (np. rozbita lub uszkodzona obudowa).

3. Kwestie uszkodzenia towaru podczas transportu rozstrzyga regulamin firmy kurierskiej/ Poczty Polskiej.

4. W przypadku stwierdzenia wad technicznych (np. nowe urządzenie nie pracuje poprawnie) zaraz po otrzymaniu przesyłki (a najdalej do 48 godzin), Klient powinien towar dostarczyć/odesłać (po uprzednim uzgodnieniu sposobu wysyłki reklamacji z działem Sprzedaży) na własny koszt.

5. W sytuacji gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny, posiada nieuszkodzone opakowanie Klient otrzyma nowy egzemplarz.

W przypadku braku możliwości wymiany towaru na nowy (brak na stanie, koniec serii/produkcji) Klient otrzyma zwrot pieniędzy.

6. W przypadku gdy uszkodzony towar nosi ślady użytkowania/ingerencji użytkownika lub nie jest kompletny, albo posiada uszkodzone opakowanie lub z innych względów nie nadaje się do wymiany, zostanie przekazany do Serwisu Producenta celem dokonania naprawy w najkrótszym możliwym czasie.

7. W przypadku naprawy gwarancyjnej (tzn. niesprawność nastąpiła w wyniku wewnętrznego uszkodzenia, a nie działania siły zewnętrznej) Klient wysyła towar na własny koszt. Towary wysyłane na koszt Sprzedającego nie będą odbierane chyba, że ta kwestia zostanie inaczej uzgodniona z działem Sprzedaży.

8. W sytuacji gdy odesłany towar nie zostanie zakwalifikowane do naprawy gwarancyjnej, naliczone będą koszty naprawy.

9. Jeżeli Serwis Producenta stwierdzi iż towar jest nieuszkodzony, a niesprawność wynikała z nieumiejętności obsługi urządzenia, zostanie on odesłany na koszt Klienta z doliczeniem od 15 do 100 PLN netto kosztu obsługi serwisowej, zależnie od zakresu czynności serwisowych.

10. Klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego urządzenia w komplecie tj. wraz z wyposażeniem dodatkowym (np. zasilacz, pilot).