Kategorie

Producenci

Newsletter

Zastrzeżenie praw

Na stronach domeny delta-katowice.pl, będącej własnością F.H Delta Łukasz Dutka., korzystanie z serwisu (uzyskanie dostępu do witryny, otwieranie stron, przeglądanie, pobranie dowolnej części witryny, wykorzystanie witryny lub jej zawartości w inny sposób) zarówno przez zarejestrowanego klienta, jak i niezarejestrowanego gościa jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższych warunków. 
 

1. Prawa autorskie


1.1 Zawartość witryny (teksty, grafiki, loga, ikony klawiszy, obrazki, fragmenty publikacji) oraz wszystkie inne jej fragmenty stanowią własność F.H Delta oraz dostawców i producentów.

1.2 Cała zawartość witryny jest objęta ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

1.3 Wszystkie mechanizmy i oprogramowanie używane na tych stronach są własnością F.H Delta lub są wykorzystywane na podstawie licencji i są chronione prawami autorskimi i innymi.


2. Dostęp do serwisu

2.1 Zgodnie z prawem autorskim oraz przepisami o ochronie baz danych każdy użytkownik otrzymuje niewyłączną, ograniczoną licencję na korzystanie z serwisu tylko w celach prywatnych, bez możliwości pobierania lub zapisywania stron (innego niż cache'owanie), dokonywania ich modyfikacji lub podziału (poza przypadkami, kiedy delta4office.pl Sp. z o. o. wyraźnie udzieli na to pisemnej zgody).

2.2 Powyższa licencja nie zezwala na: 
- odsprzedaż lub wykorzystanie w celach komercyjnych stron i ich zawartości; 
- pobieranie i wykorzystanie list produktów, opisów, danych handlowych (cen), dowolnego, pochodnego użycia stron 
lub zawartości tego serwisu; 
- pobieranie lub kopiowanie informacji o kontach klientów w celu przekazania ich innym sprzedawcom; 
- eksplorację danych, wykorzystywanie robotów lub innych narzędzi do gromadzenia i wydobywania danych.

2.3 Strony lub ich części nie mogą być kopiowane, duplikowane, reprodukowane, sprzedawane, odsprzedawane, dystrybuowane, przekazywane, wyświetlane, przesyłane, przedrukowywane, sublicencjonowane, wykorzystywane 
w celach komercyjnych bez uprzedniego pisemnego zezwolenia F.H Delta
 
2.4 Nie zezwala się na ramkowanie serwisu lub zastosowanie techniki ramkowania i wykorzystanie w takiej prezentacji znaków handlowych, loga lub innych informacji, będących własnością F.H Delta (zdjęć, obrazków, tekstów, budowy, układu i kształtu stron) bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy F.H Delta

2.5 Nie zezwala się na wykorzystanie metatagów lub innych znaczników - ukrytych ciągów znaków lub tekstów z nazwą lub znakami handlowymi F.H Delta pisemnego zezwolenia.

2.6 Udziela się ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do strony serwisu "Home", o ile 
nie przedstawia on firmy F.H Delta, firm współpracujących, produktów i usług w fałszywy, mylący, poniżający sposób.

2.7 Nie zezwala się na wykorzystanie logo Delta, grafiki czy znaku towarowego, będących własnością F.H Delta, jako części linku, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy.

2.8 Nie zezwala się na wykorzystanie serwisu w sposób, który naruszałby niniejsze warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy (między innymi dotyczące publicznych sieci komunikacyjnych), a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie niniejszej witryny, przerwę w pracy lub zakłócenia w pracy.

2.9 Nie zezwala się na podejmowanie prób uzyskania nieuprawnionego dostępu - przez działania hakerskie - do dowolnej części niniejszej witryny, kont klientów ani wszelkich systemów komputerowych lub sieci przyłączonych do niniejszej witryny.

2.10 Nie zezwala się na gromadzenie lub podejmowanie prób gromadzenia informacji o klientach serwisu za pośrednictwem niniejszej witryny.